Vergelijk hier alle kookworkshops in Nederland

Wat is het verschil tussen goederen- en personenvervoer?

Vervoer of ook wel transport genoemd is het verplaatsen van personen of goederen. Het verplaatsen van personen en goederen kan gedaan worden door het gebruik van verschillende soorten transport, zoals auto, fiets, trein, per vliegtuig, per boot, of één van de vervoermiddelen die binnen een stad wordt aangeboden waar je van plek A tot plek B vervoerd mee kan worden. Maar al het soort transport kan ook weer onderverdeeld worden onder personenvervoer en goederenvervoer. Maar wat is het verschil tussen personenvervoer en goederenvervoer?

Personenvervoer

Het transport van personen wordt ook wel personenvervoer genoemd. Dit kan zijn particulier personenvervoer en dan gebruik je bijvoorbeeld jouw eigen auto, motor, fiets of boot. Ook kan je personenvervoer gebruiken als in collectief personenvervoer. Onder collectief personenvervoer wordt verstaan: het openbaar vervoer, dus het treinvervoer, OV te water of stads- en streekvervoer. Maar je kan ook denken aan een besloten busvervoer, taxivervoer of zelfs het gebruik van de watertaxi.

Goederenvervoer

Bij goederenvervoer gaat het om het verplaatsen van goederen (vracht) over de weg per vrachtauto, over het water per schip, over de spoorrails per trein (vaak wordt daar een aparte goederentrein voor gebruikt) en door de lucht per vliegtuig. Goederenvervoer kan ook wel deel uitmaken van logistieke dienstverlening. Je hebt ook de termen multimodaal of gecombineerd vervoer. Dit houdt in als goederen opeenvolgend met verschillende soorten transport worden vervoerd. En je hebt ook nog eens intermodaal vervoer, dit betekent dat wanneer een hele voertuig of een oplegger mee op de boot of de trein gaat, maar soms kan dat ook in het vliegtuig.

Voor het gebruik van professioneel vervoer heeft de bestuurder of ook wel de vervoerder genoemd een binnenlandse of een internationale vergunning nodig om het pas te mogen vervoeren, ook moet er negen van de tien keer een vrachtbrief worden opgesteld.

Reacties zijn gesloten, maar trackbacks en pingbacks open zijn.